Úvod

Z recyklovaných plastov sa vyrábajú napríklad: plotové dosky, plastové zatrávňovacie dlažby, záhonové chodníky a obrubníky, záhradné nášľapné dielce, ľahké plotové základy, plastové profily, plastové platne, plastové káblové žľaby, plastové prepravné palety a ďaľšie....

Použitie týchto výrobkov je výhodné ekonomicky, ale aj technicky. Transform Recykling tak vracia do miest a obcí „odpad“, ktorý tu vznikol, a občania sa tak môžu bezprostredne presvedčiť, že separácia odpadu má zmysel a tento je skutočne racionálne využitý. Je však potrebné, aby obecné a mestské úrady, ktoré sú v mnohých prípadoch investormi týchto stavieb, požadovali použitie výrobkov z recyklovaných plastov a podporili tak túto výrazne ekologicky zameranú iniciatívu.letak