Ľahký plotový základ

Konštrukčne je plastový plotový základ riešený veľmi účelne. Jeho použitie je jednoduché a praktické vďaka tomu, že podzemná časť základu je tvorená fixačným rebrom, ktoré stabilizuje jeho polohu v teréne. Vzájomnému vychýleniu jednotlivých dielov bránia čelné zámky. Krycie krídla umiestnené na oboch pozdĺžnych stranách základu, vytvárajú plochy bez trávy a buriny. Vďaka tomu je možné na kosenie plôch blízko plota využívať všetky typy trávnych kosačiek bez obmedzenia. Úplne odpadá nutnosť ručného dočisťovania. Základ tiež bráni vnikaniu pôdnej vlhkosti do oplotenia. Zvýšená nadzemná časť zaisťuje, že sú plotové polia uložené nad terénom a sú tak chránené pred pôdnou vlhkosťou. Zároveň sa zamedzí vniknutiu zveri na oplotený pozemok. Základ sa používa pri výstavbe pletivových a tyčkových plotov všetkých typov, aj pri opravách a údržbe, už existujúceho oplotenia. Drôtené pletivo možno prichytiť k základu najlepšie samoreznými skrutkami, čím zároveň zabránime deformácii jeho dolného okraja.

Ľahký plotový základ
Ľahký plotový základ
Ľahký plotový základ
Ľahký plotový základ


V prípade záujmu vyplňte tento formulár, budeme vás kontaktovať
Späť