CENNÍK 2024

Pre zobrazenie cenníka klilknite na ikonu dokument v spodnej časti.

Dodanie a doprava po telefonickej dohode podľa váhy a množstva.

Posledná číslica čísla tovaru udáva farbu tovaru, čiže 1 S - sivú, 2 H - hnedú, 4 C - tehlovú, 5 N - čiernu, 8 M - mix bez farebnej garancie, obvykle sivohnedá zmes, 9 X - druhú akosť, príp. rôzne ďalšie farby

Plotové dosky v zelenej farbe sa už nevyrábajú!

Všetky rozmery sú v nasledujúcich toleranciách: pri rozmere do 100 mm +/- 3 mm, od 100 do 1000 mm +/- 20 mm, a nad 1000 mm +/- 30 mm.

Jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať. Sivá farba nie je farbená, teda je bez akejkoľvek možnosti ovplyvniť farebný odtieň.

Vzhľadom k použitej surovine nie je možné u svetlých farieb (tehlová, sivá) zaručiť rovnaký farebný odtieň ani u rovnakej výrobnej šarži. Farebné výrobky sú prefarbené v hmote, napriek tomu môžu obsahovať rôznofarebné škvrny do plochy 1cm2 . Jednotlivé výrobky sa môžu, rovnako ako v prípade prírodných materiálov od seba mierne farebne odlišovať. Účinkom poveternostných vplyvov dochádza pri výrobkoch k zmene ich pôvodného zafarbenia do svetlejších odtieňov, tzv. patine. Tieto farebné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

Dokument: